Zu den Hauptinhalten springen

Проекти

Проект за помощ България

Любяща грижа и внимание

В България има повече изоставени деца, отколкото в повечето страни от Европейския съюз. Хиляди български деца растат далеч от семействата си. Държавните институции често се затрудняват с осигуряването на адекватна грижа, тъй като броят на нуждаещите се деца е много голям.

Центърът за грижа от типа „Семейна къща“ предлага на децата грижа в защитена среда – много добра алтернатива на силно претоварената система на държавното социално подпомагане.

LR Global Kids Fund подкрепя тази институция, защото тя осигурява подходяща и любяща среда – „временно семейство“ за изоставени бебета и малки деца. Благодарение на малкия брой деца, които живеят в къщата (само шест), се създава защитена и уютна атмосфера. Там малчуганите могат да останат до седемгодишна възраст. Благодарение на любящата грижа, която се полага за тях, дори малките деца със специални нужди получават необходимата подкрепа. Главната цел обаче е възможно най-скоро да се намери приемно семейство за децата.

За проекта

Ситуацията в страната

България е една от най-бедните страни в ЕС. Всяко пето дете е засегнато от бедност, като най-често последиците са за цял живот. Много от децата са недохранени, имат здравословни проблеми, а също така са в неравностойно положение, когато става въпрос за формално образование. Ситуацията е особено проблематична за семействата от ромски произход. 
Явната корупция и организираната престъпност спъват развитието на страната.

FundraisingBox Logo