Zu den Hauptinhalten springen

Проекти

Проект за помощ България

Любяща грижа и внимание

В България има повече изоставени деца, отколкото в повечето страни от Европейския съюз. Хиляди български деца растат далеч от семействата си. Държавните институции често се затрудняват с осигуряването на адекватна грижа, тъй като броят на нуждаещите се деца е много голям.

Фондация "За Нашите Деца" поддържа Детска къща – дом за настаняване на деца, който осигурява сигурно убежище за деца на възраст 0-7 години, спасени от сериозни кризисни ситуации, характеризиращи се с неглижиране и насилие. Тези деца получават цялостна грижа тук, а "За Нашите Деца" ги въвежда в един изцяло нов свят. Това е място, където те намират любов, грижа и истинска благодарност.

Освен насърчаването на тяхното психическо и физическо благополучие, акцентът е върху възстановяването на радостта и невинността в живота на тези деца. Помагаме им да играят и да изследват, за да се развиват. Крайната цел е да се подобри жизнената ситуация на тези деца, да им се предоставят по-добри възможности за бъдещето и в крайна сметка да се реинтегрират в родните си семейства. Дори и след реинтеграцията проектът продължава да предоставя постоянна помощ.

Вашата помощ е повече от просто дарение; тя е спасителен пояс за тези български деца. Заедно подобряваме живота им, като им осигуряваме надежда, изцеление и възможност за по-добро утре. Благодарим ви, че направихте такава значителна разлика в живота на тези деца и семейства.

За проекта

Ситуацията в страната

България е една от най-бедните страни в ЕС. Всяко пето дете е засегнато от бедност, като най-често последиците са за цял живот. Много от децата са недохранени, имат здравословни проблеми, а също така са в неравностойно положение, когато става въпрос за формално образование. Ситуацията е особено проблематична за семействата от ромски произход. 
Явната корупция и организираната престъпност спъват развитието на страната.

FundraisingBox Logo