Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των παιδιών

Το LR Global Kids Fund δημιουργήθηκε το 2009 την LR Health & Beauty και βασίζεται στη συλλογική ευθύνη της εταιρίας, των εργαζομένων και των συνεργατών της. Στηρίζει τα βοηθητικά προγράμματα για παιδιά στις χώρες που δραστηριοποιείται η LR. "Το σύνθημα 'More quality for your life' δεν ισχύει μόνο για τα προϊόντα και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας, αλλά και για την κοινωνική μας ευθύνη", λέει ο Dr. Thomas Stoffmehl, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της LR Global Kids Fund και CEO της LR Health & Beauty. 

Στηρίζουμε τα βοηθητικά προγράμματα

Με τις δωρεές της εταιρίας, η LR καλύπτει τα έξοδα διαχείρισης της οργάνωσης. Όλες οι υπόλοιπες δωρεές να φτάνουν εξ ολοκλήρου στα τοπικά προγράμματα βοήθειας και στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Στόχος είναι, να βοηθήσουμε τα παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, προσφέροντας υποστήριξη σε προγράμματα που προωθούν την υγεία και την παιδεία. Όλα αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στο να χαρίσουν στα παιδιά “More quality for your life”.

Βοηθητικά προγράμματα στην Ελλάδα

Λίγο έξω από την Αθήνα, στον Πειραιά, η LR Global Kids Fund στηρίζει παιδιά που δεν μπορούν να μείνουν με τις οικογένειές του λόγω διάφορων προβλημάτων. Τα παιδιά είναι συχνά θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης.

Το "Παιδικό Σπίτι" προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα σε 10 αγόρια ηλικίας 6-18. Η τοπική ομάδα φροντίζει τα παιδιά κατά την καθημερινότητά τους και τα προετοιμάζει για την μετέπειτα ζωή τους, εξυπηρετώντας τις ατομικές τους ανάγκες. Με την πολύτιμη βοήθεια των αφοσιωμένων εθελοντών, τα παιδιά δεν δέχονται μόνο περιποίηση, αλλά και φροντίδα στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Μετά το σχολείο, το ίδρυμα παρέχει στα παιδιά βοήθεια στη μελέτη τους αλλά και πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

FundraisingBox Logo