Projekt pomoci Švýcarsko

Dětský domov Grünau nabízí ubytování pro děti a mladistvé, kteří potřebují na mnoho let druhý domov. Jeho úkolem je starat se o děti s těžkými poruchami chování, strukturálním nebo emočním zanedbáním a podporovat je.

Švýcarský dětský domov Grünau představuje útočiště pro 17 dětí a mladistvých. Co je zvláštní; pečující osoby doprovázejí mladé lidi až do ukončení jejich přípravy na budoucí povolání a dále. Vždy podle situace jsou vedle rodičů, příp. jednoho rodiče, součástí výchovy. Díky malému počtu obyvatel je možné mnohem lépe vycházet vstříc individuálním potřebám každého jednotlivce. 

Dary od LR Global Kids Fund financují skupinový tábor a hodiny jezdectví pro dvě mladé obyvatelky jako individuální podporu. Děti tak sbírají zkušenosti mimo svůj každodenní život, posilují svou samostatnost a sociální kompetence – a zažívají skvělé okamžiky, které obohacují jejich život.