Projekt pomoci Polsko

V některých čtvrtích Katowic je obrazem každodenního života alkoholismus, nezaměstnanost a chudoba. Jsou to především děti, kdo těmito problémy trpí nejvíce. Následně mají mezery ve vzdělání a nedostatky v rozvoji. Poruchy chování a násilí patří mezi běžné důsledky. LRGKF se těmto dětem snaží pomoci vystavět chodník k lepší budoucnosti a spolu s místními neziskovými organizacemi jim nabídnout pomoc v hledání vzdělávacích příležitostí. LRGKF zprostředkovává dětem kontaktní osoby a poskytuje asi třicítce diskriminovaných klientů ve věku od 3 do 14 let teplé jídlo. Děti se zde mohou účastnit různých volnočasových aktivit, jako jsou kurzy vaření, výlety a prázdninové tábory. Cílem je posílit jejich sebevědomí, nabídnout jim přístřešek a začlenit je do společnosti.

Galerie