RTL dětské domy Stuttgart

V roce 2009 byly v Německu založeny dětské domovy RTL. Cílem 18 stávajících zařízení je zmírnit nevýhody vyplývající z chudoby v oblastech vzdělávání, kulturní a sociální participace i individuálního postižení a pomoci dětem a mladým lidem najít různými způsoby cestu z pasti chudoby.

Dětský domov RTL ve Stuttgartu nabízí podpůrné programy ve čtyřech čtvrtích Stuttgartu - Nord, Süd, Rot a Bad Canstatt - a je také jedním z nejdůležitějších útulků pro děti uprchlíků. Tento program se zaměřuje především na společné obědvání a vaření, jakož i na pomoc při domácích pracích a učení, ale také na potlačení sociálního zanedbávání, protože děti často cítí, že se mohou spoléhat pouze na sebe. Kontinuita vztahů se zaměstnanci poskytuje spolehlivost a činí je důležitými kontaktními partnery pro děti ve všech oblastech života.

V Bad Canstattu 6 dětí také využívá dětský domov RTL, program „SoFa“. Kvůli svému náročnému chování se tyto děti již nemohou účastnit celodenních programů školy. V malých skupinách se opět naučí, jak se řídit pravidly, zvládat konflikty s ostatními dětmi bez použití násilí a pokročit ve své školní práci. Pravidelná práce s rodiči je rovněž součástí tohoto projektu.

Hraní a rekreační programy, jako například návštěva zoologické zahrady, olympijské hry, výstavba a výsadba záhonu nebo bruslení dovršují tento program nabízený v dětském domě RTL v Stuttgartu, který LRGKF sponzoruje svým darem.