RTL dětské domy Lipsko

V roce 2009 byly v Německu založeny dětské domovy RTL. Cílem 18 stávajících zařízení je zmírnit nevýhody vyplývající z chudoby v oblastech vzdělávání, kulturní a sociální participace i individuálního postižení a pomoci dětem a mladým lidem najít různými způsoby cestu z pasti chudoby.

Instituce v Lipsku je otevřeným dětským domovem se stavebním hřištěm a dílnami, které se nacházejí uprostřed panelové bytové čtvrti v Grünau. V roce 2017 přišlo do dětského domova RTL
3 663 dívek a 3 756 chlapců, většinou ve věku od 7 do 14 let.

Dárcovství od LR Global Kids Fund pomáhá v mnoha oblastech. Od domácí pomoci po řemeslnou výrobu a tvůrčí programy ve vlastních dílnách zařízení. To umožňuje dětem vyzkoušet si různé materiály a rozvíjet své dovednosti. Tímto způsobem mohou nabývat sebevědomí a posílit svou soběstačnost. Sociální participace a zdravá strava jsou zaměřením projektu „Kids Cook For Kids (Děti vaří pro děti)“. Tento program je jako vždy velmi oblíbený a zajišťuje, aby mladí účastníci dostali zdravé, čerstvě připravené jídlo alespoň jednou denně.