Německo

Dětská chudoba bohužel existuje i v bohatých průmyslových zemích, jako je Německo. Přímo na našem prahu žije 21 % dětí – zhruba jedno z pěti – v chudobě. Kromě toho obvykle v chudobě zůstávají, buď trvale, nebo opakovaně.

Pro děti to obvykle znamená omezené zajištění základních potřeb a nedostatek účasti na společenském životě. Jen v samotném městě Ahlen, kde sídlí LR Global Kids Fund (Celosvětový dětský fond), je 2 200 dětí a mladých lidí postiženo chudobou.

Děti a mladí lidé potřebují pomoc, aby opustili tento svět „omezení“. LR Global Kids Fund si stanovil za cíl nejen podporovat děti a mladé lidi prostřednictvím služeb, jež jim poskytují péči, kterou potřebují, ale také rozvíjet jejich vzdělání a osobnost s cílem zlepšit jejich budoucí vyhlídky.

To je důvod, proč LR Global Kids Fund podporuje zařízení, kde děti a mladí lidé dostanou přesně tyto služby. V Německu se fond podílí na místním projektu „Lunch Club e. V. (Obědový klub)“ a na spolupráci s „Nadací RTL – Wir helfen Kindern e. V. (Pomáháme dětem)“, jejíž dětské domovy RTL ve Stuttgartu a Lipsku jsou podporovány fondem LR Global Kids Fund.