Projekt pomoci Maďarsko

Naučit se jeden nebo více cizích jazyků není bohužel pro děti ze sociálně slabých rodin samozřejmostí. Maďarská Csányi Foundation proto podporuje jazykové kompetence znevýhodněných dětí a mladistvých mezi 10 a 24 lety. Cílem je natolik intenzivní podpora, aby děti ovládaly dva cizí jazyky na velmi vysoké úrovni. 

Pro trvalé udržení motivace žákyň a žáků se každý rok konají pětistupňové soutěže, ve kterých se přezkušují jejich znalosti vždy uprostřed a na konci školního roku. Odměna pro deset nejlepších: účast na intenzivním jazykovém kurzu v Německu.