Projekt pomoci Itálie

V italském Miláně LRGKF dává druhou šanci dětem ze sociálně slabých lokalit, které byly na základě soudního rozhodnutí odděleny od svých rodičů a převzaty do státní péče. V úzké spolupráci s národní neziskovou organizací LRGKF podporuje mateřskou školku, která se stará o děti od batolecího věku do 6 let. Ty byly často oběťmi domácího násilí a vyžadují zvláštní péči a podporu, zejména prodělaly-li traumatické zážitky. Zkušený personál dětem poskytuje všestrannou péči, dává jim šanci osobního rozvoje a šanci na lepší budoucnost.