Projekty pomoci

Abychom mohli pomáhat nebyrokraticky a transparentně, angažuje se LR Global Kids Fund přímo na místě ve stabilní oblasti projektů na pomoc dětem. Dlouhodobou spoluprací s místními organizacemi zajišťuje LR Global Kids Fund trvalou podporu dětem a mladistvým. Všechny finanční dary LR partnerů, LR zaměstnanců a jiných dárců, které přicházejí na globální účet LR Dětského fondu, jsou následně spravedlivě přerozdělovány mezi jednotlivé projekty.