Projekty pomoci

LR globální dětský nadační fond aktivně podporuje několik zavedených projektů a poskytuje jim nebyrokratickou a transparentní pomoc.
Díky dlouhodobé spolupráci s lokálními organizacemi a institucemi drží LRKGF dlouhodobě udržitelnou finanční záštitu nad dětmi a mladistvými. Všechny finanční dary LR partnerů, LR zaměstnanců a jiných dárců, které přicházejí na globální účet LR Dětského fondu, jsou následně spravedlivě přerozdělovány mezi jednotlivé projekty.