Za slibnou budoucnost

Milióny dětí a mladistvých žijící v naší těsné blízkosti mají kvůli sociálním, ekonomickým nebo rodinným problémům jen malou šanci na kvalitní budoucnost. Tyto děti potřebují podporu.
Proto LR Německo v lednu 2009 založila Mezinárodní neziskovou nadaci LRGKF, tedy LR Global Kids Fund (LR globální dětský nadační fond). Tento fond nyní v duchu motta „Za slibnou budoucnost" pomáhá dětem s omezenými možnostmi na kvalitní život a vzdělávání, a to hned v několika zemích včetně České republiky, přičemž se v dohledné době rozšíří také na Slovensko.
LR dětský nadační fond mezinárodně podporuje rozvoj dětských dovedností a potencionálu a usnadňuje dětem přístup ke vzdělání a kultuře.
Tento fond navíc zprostředkovává kontakt s dětmi LR partnerům, kteří jim mohou jednorázově nebo dlouhodobě finančně pomáhat (viz záložky „Stát se donátorem“ a „Sponzorství konkrétního projektu“).
LR globální dětský nadační fond aktivně podporuje zavedené projekty v několika zemích a poskytuje jim nebyrokratickou a transparentní pomoc.
Díky dlouhodobé spolupráci s lokálními organizacemi drží LRKGF dlouhodobě udržitelnou finanční záštitu nad dětmi a mladistvými. Všechny finanční dary LR partnerů, LR zaměstnanců a jiných dárců, které přicházejí na globální účet LR Dětského fondu, jsou následně spravedlivě přerozdělovány mezi jednotlivé projekty.